KÖPVILLKOR

ALLMÄNT

Dessa allmänna villkor gäller mellan Dalarö Magasin 559283-6562 och beställare vid försäljning och leverans av de produkter och tjänster som Dalarö Magasin. Särskillda villkor för vissa produkter och tjänster kan komma att tillämpas och gäller i så fall som tillägg till dessa allmänna villkor.  För dig, som är privatperson, gäller Distansavtalslagen (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta bestämmelser, vilket innebär att lagen gäller, trots att du har avtalat om något annat. För företag, inklusive enskilda näringsidkare, gäller Köplagen, som är dispositiv, vilket innebär att avtal mellan företag gäller i första hand före lagen. Vi följer Personuppgiftslagen (PUL). När du, som är privatperson, registrerat dig och gjort din beställning, godkänner du också att vi lagrar och använder dina personuppgifter i vår verksamhet för att på bästa sätt kunna fullföra våra åtaganden gentemot dig. Vi skyddar dina uppgifter enligt PUL, och du har rätt att få ta del av uppgifterna samt att få dessa raderade om du så önskar. Skulle något villkor befinnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk eller EU rätt ska detta inte innebära att köpvillkoren i sin helhet blir ogiltiga utan det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med likvärdig lagenlig text.

BESTÄLLNING
Du kan beställa på följande sätt: via hemsidan, skicka mail till hej@dalaromagasin.se, meddelande via sociala medier, eller telefon 0708-177505. För leverans är senaste beställning 5 arbetsdagar innan, ex. för leverans fredag sker beställning senast måndag samma vecka innan kl 23:59. Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd. Sådant tillstånd kan ges genom att en förälder skickar sitt uttryckliga tillstånd till oss med e-post. Alla falskbeställningar spåras och polisanmäls, och om vi lidit ekonomisk skada kommer vi att kräva skadestånd.

BETALNING OCH LEVERANS
När du lagt varor i varukorgen och går till kassan, framgår vilket betalningssätt som gäller, om priserna är inklusive eller exklusive moms samt vilken momssats som i givet fall gäller. Leverans kommer ske enligt leveransdatum vid order såvida det inte framgår vid beställningen att leveranstiden är någon annan. Utöver priset kan det tillkomma kostnader för frakt. Dessa finns i så fall angivna i webbutiken kassa. Normalt tillkommer inga ytterligare avgifter, men om så är fallet framgår det under beställningsprocessen. I webbutiken kan varor eventuellt vara markerade med leveransindikering. Vi förbehåller oss rätten att stryka ej levererbar vara från din order med prisavdrag för densamma. Önskar du beställa annan, likvärd vara, är detta att betrakta som en ny order. Om du önskar avbeställa en vara, är detta möjligt att göra fram till dess att varan effektuerats, dvs faktura eller frakthandling har skapats. När du gör din beställning framgår det i kassan vilket leveranssätt, som gäller. Det är ditt ansvar att se till att adressen, som du angett vid beställningstillfället, är korrekt. Leverans sker endast inom Sverige.

ÄNDRING AV BESTÄLLNING

Ändringar eller avbeställningar skall ske senast 5 arbetsdagar innan leverans. Observera att du inte kan annullera din beställning efter det samt genom att returnera eller genom att låta bli att betala. Du kan ändra eller avbeställa genom kontakt per telefon 0708-177505 eller mail hej@dalaromagasin.se

AVBESTÄLLNING
En avbeställning är inte giltig förrän du mottagit bekräftelse från oss. Du kan avbeställa din order utan kostnad för dig fram till dess att beställningen har effektuerats (5 arbetsdagar innan leverans). Efter denna tidpunkt är du, som beställt till ditt företag, skyldig att ta emot leveransen. 

ÅNGERRÄTT (endast konsumentköp)

Det finns ingen ångerrätt vid köp av livsmedel och andra dagligvaror för ett hushåll, som levereras till dig eller annan som ett led i vår regelbundna varuutdelning. Ångerrätt i samband med köp av annat än livsmedel och dagligvaror. Vid köp av andra produkter än livsmedel och dagligvaror har du som konsument ångerrätt enligt 2 kapitlet i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (Distansavtalslagen). Detta innebär att du gärna får packa upp varan, så länge du kan skicka tillbaka den i samma skick och mängd som du mottog den. Om du ångrar ditt köp ska du skicka varan i retur till adressen som står längst ner i dessa allmänna villkor. Varan skall skickas senast 14 dagar efter det att du har mottagit den. Ångerrätten gäller under förutsättning att varan är i väsentligen oförändrat skick och att ingen försegling brutits. Vill du utöva ångerrätten bör du skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet med Dalarö Magasin via e-mail till hej@dalaromagasin.se. För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen har gått ut. För utövande av din ångerrätt kan du med fördel använda konsumentverkets ångerblankett. Denna blankett finns på https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett Om du frånträder avtalet genom att i tid utöva din ångerrätt kommer vi att betala tillbaka det du eventuellt betalat i anledning av relevant köp inkluderat leveranskostnader (då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för köpet av den aktuella varan, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer vår återbetalning inte att kosta dig något. Vi väntar med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först. Vid frånträdande av avtalet genom nyttjande av ångerrätten ska du återsända eller överlämna varan till oss utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelade oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Återsändande eller överlämnande av varan ska ske till den adress som anges längs ner i dessa allmänna villkor. Du kommer att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet eller överlämnandet av varan. Du är ansvarig endast för varans eventuellt minskade värde till följd av annan hantering än sådan som är nödvändigt för att fastställa varans art, egenskaper och funktion.

REKLAMATIONER
Om du mottagit en skadad produkt måste du reklamera varan snarast och senast inom 30 dagar från att du mottog varan. Du ska i så fall reklamera genom att skicka ett mail till hej@dalaromagasin.se 

TRYCKFEL M.M.
Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt mot fel i information och specifikationer vad gäller varor och tjänster som förekommer i vårt sortiment. Alla priser är i svenska kronorinkl. moms och avgifter. Vid var tid gällande prislista som finns på dalaromagasin.se

LEVERANSHINDER
Om vi inte kan leverera inom avtalad tid under leveransdagen ska du som konsument bli informerad gällande försening samt anledning till utebliven leverans. Du har även rätt att upplysas om en ny leveranstid och har då valet att motta din leverans på ny utsatt tid eller häva köpet utan extra kostnad om leveranstiden varit av väsentlig betydelse.

FORCE MAJEURE
Skulle vi på grund av omständigheter som vi inte kunnat råda över vara förhindrade att utföra våra åtaganden gentemot dig inom utsatt tid, eller därmed vara förhindrade att alls utföra våra åtaganden, ska detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder.